Každý máme svůj životní proces zapsaný v genech, který lze přečíst a díky porozumění sami sobě máme schopnost ho i „ŽÍT“.

Na našem trhu s ezoterikou i osobním rozvojem, takzvaným duchovnem je mnoho demagogií, polopravd, smyšleností, marketingových tahů a deziluzí, do kterých člověka vede ROZUM a jeho nesprávně – NEZRALE uchopené osobní nastavení. A protože rozum má velkou sílu, člověk to u sebe často ani nevnímá a netuší, jak hluboce ho jeho ROZUM – MYSL zavádí jinam, než kudy vede jeho skutečná cesta a cesta druhých lidí.
Mnoho lidí hledá „KDO JSOU“ a hledají vně sebe. Potřebují vidět „SÍLU“ někoho, kdo to jakoby zvládá, kdo to „VÍ“, kdo už našel to tajemství života a toho se potřebují držet. Vidí a slyší na člověka rádoby „silného“, který je vlastně ale skvěle může MANIPULOVAT. Demagogie kolem tématů hledání lidského potenciálu (jak ho najít, jaký je…), životního poslání, talentů, jak a co znamená úspěch, rozškatulkování toho, kdo jsme do určitých kategorií, manipulace s tématem jak dojít k penězům, jak vychovávat děti a podobně je veliká řada.
Je dobré „číst mezi řádky“, číst člověka „nezkresleně“ svou skutečnou intuicí. Slova jako intuice, srdce, ego, láska, I-ťing, jin, jang, ženskost, mužskost, jednota, duše a podobná slova jsou často jen využívána „nezdravě a demagogicky“. A i tak je to správně, protože v této době vzniká „velké tření“ a díky tomuto tření nakonec dojde k výbuchu a pak k jeho pomalému, postupnému usazování.
Demagogie například kolem I-ťingu, chytání se ho a odkazování se na něj je nezralost a snaha se jím zaštítit, kopírovat něco již v plné hloubce přítomné. I-ťing je stvořený k tomu, aby Vás sladil s Vaší všudy přítomnou nejjemnější vnitřní moudrostí. Je to hluboká moudrost, která není povrchová a která mapuje různé etapy a cykly života a jeho změny, má v sobě mimoto i velmi hlubokou binární logiku. Matematicky se defacto shoduje s genetickým kódem. A tady zase je velmi ZRÁDNÉ skutečně porozumět, co se za tím skrývá a neudělat z toho další DEMAGOGII, které se kdokoli chytí jen povrchově.
Nic se nedá předběhnout, nic se nedá uspěchat, život se nedá OKLAMAT, to jen my lidé „chceme projít zkratkami“. Dokud člověk skutečně nepohlédne – neprocítí se do „SVÉHO“ osobního genetického nastavení a skutečně mu NEPOROZUMÍ, často se nepohne dál (jen si to namlouvá). A porozumět není jen si něco přečíst, poslechnout nebo si něco NAMLOUVAT, ale vede to k porozumění dojít vnitřně, teprve potom se může něco měnit a to smysluplně. U mnoha lidí to může vypadat, že už jsou někde jinde, že našli ten „KLÍČ“ k životu, ale je to jen mámení mysli, je to určitá „psychóza“, která lidi ovládá a kterou si lidstvo prochází, je to MAYA, ve které žijeme a ze které máme PROHLÉDNOUT.
Lidský život se měří v této době „úspěchem“ – materiálním úspěchem. Pokud dobře manipulujeme a tlačíme život vůlí a usilováním, pokroucenými hodnotami, vynucujeme si od života, dokážeme si od života vzít SKUTEČNĚ mnohé – úspěch, finance, materiálno, obdiv a následování ostatních, ale život nám to jinde odebere (pokud to není ze srdce, ale z rozumu, nemá to nakonec dlouhé trvání). Každá nerovnováha má své důsledky. Přirozenost, lidskost, soucit, láska, čistota, otevřenost… jsou hodnoty, ke kterým teprve budeme muset dojít – dozrát a to je ještě dlouhá cesta.
Podle mého cítění a mého „vnitřního pohledu“ je zde ojedinělý člověk, kterému je smysluplné naslouchat a zkusit ho USLYŠET a to je Richard Rudd a jeho MOUDROST Genových klíčů – což není žádná technika, ale hluboká moudrost života, která se musí „nasát“, která je „za“ slovy, v pozadí slov, za tím, že si každý z nás bude procházet „to SVÉ“. Jedině život zhodnotí, zda jsme porozuměli, zda jsme sami k sobě upřímní, a to za nás nikdo neudělá.

Lidská mysl má velkou schopnost pokrucovat moudrost a tak lidé se vzorci, které s myslí hodně souvisí to mají o to komplikovanější.

Pohled na GENOVÉ KLÍČE můžete nasát například na webu mého manžela, který se hluboce věnuje tématice Genových klíčů již několik let. Díky svému manželovi i já mohu tuto hlubokou moudrost nasávat a svůj pohled „citlivě“ předávat dál.

www. kdo-jsme-a-kam-jdeme-cz