Téma zacházení se zvířaty je pro mnoho lidí (jak se říká „Zaplať pánbůh“) důležité. Jestli je to pes, kočka, kravička nebo jen jakoby (pro někoho třeba obyčejná) slepice, na tom nesejde, všechno jsou živé bytosti, které cítí bolest nebo naopak spokojenost z dobrého zacházení. Pokud člověk očekává, že se i k němu lidé budou chovat dobře, laskavě, trpělivě, jednoduše správně, nelze se chovat ale jinak ke zvířatům (přírodě). V poslední době se více ukazuje agrese na zvířatech (bylo to vždy a bude), nejvíce to lidé vnímají (nebo se to leckdy jen zdá, protože nám jde o všechna špatně opečovaná zvířátka) u pejsků, kočiček, koní… V nedávné době proběhly médii případy týrání pejsků a každý z nás, pokud má srdce a zdravý rozum toto nemůže přehlédnout a neodsoudit takový „hnusný čin“. A proto, nejčastější otázka vyvstává „Co se děje, že lidé takto reagují“? „Proč má někdo potřebu a sílu sáhnout agresivně na zvíře“? A protože se mohu podívat do genetického nastavení lidí (dokážu přečíst jejich nastavení), vždy se dívám i na onoho „agresora“, kdo vlastně je, co prožívá, jaké bylo jeho dětství, kde se zaselo semínko k tomuto následnému činu, k této odsouzení hodné reakci, co spustilo jeho emoce, které mají za následek „utrpení“ někoho jiného. A opravdu to vždy vidím – vezmu-li případ z poslední doby například z města Prachatic. Tady je vidět, že příčina této agrese (která nelze změnit jen omluvou, zaplacením výdajů za léčbu či vězením…), ale zpracováním rodové zátěže, zpracováním vztahů v rodině, zpracováním dětství nynějšího agresora, porozuměním emocím, které prožívá – prostě pohledem do „sebe“ a protože on sám má velký strach „ze smrti“, ač tak nepůsobí, přibližuje smrt nejen k sobě, ale i k ostatním. Témata krutosti, sebepochybností, provokace, stresu, tendenci k depresím, poškozený hodnotový žebříček a další vlivy jeho genetické (pokroucené) výbavy způsobují nynější potíže. Proto je velký vykřičník třeba dát na téma děti a rodiče, již v raném dětství, kde tyto věci vznikají a promítnout se v průběhu života třeba zrovna touto agresí, ublížením, krutostí a pokud tento muž chce něco změnit, protože jinak se to bude někde opakovat, musí v první řadě porozumět sám sobě, svým genům, svým emocím a rodové „hanbě“, kterou dostal na zpracování a kterou zatím jen prohlubuje, díky činu, který provedl na svém malém krásném, bezbranném černém štěňátku. Je třeba se vrátit do svého srdce „Jakube“, jenom odtud je cesta ven…(to je vzkaz tyranovi pejska Marleyho).