Vztahy – rozvodem končí téměř polovina manželství.

 Neustále mi do mé poradny, na konzultace a terapie přichází ženy i muži se vztahovými potížemi, nevěrou, domácím násilím, jednoduše řečeno s neschopností udržet VZTAHY.

Porozumět tomu, jak tvořit správné vztahy a z čeho jejich úspěšnost či neúspěšnost vychází není úplně jednoduché, přesto to lze. Co člověk vyzařuje svými vnitřními postoji a svým genetickým nastavením, to do života přivolá a pokud zvolí ještě špatný odhad (jeho vnitřní intuice selže a člověk ji neposlechne), zamotá se do vztahů, které nesou další důsledky.

Lidé mají vědomě, ale často i podvědomě strach ze vztahů (je to přesně dané jejich genetickým nastavením – tam je to rozpoznatelné, i když tvrdí, že ne). Často vidím, že vztahy vyučují nebo koučují či radí ve vztazích lidé, kteří vztahy neudrží nebo s nimi mají sami potíže. Je třeba vidět, že vlastní zkušenost je dobrá, ale nestačí, vztahy vždy vychází z nastavení člověka – z přesného genetického nastavení. Další vlivy ve vztazích jsou v každém případě dětství, dospívání a prostředí, které dítě vnímalo svými vzorci (geneticky zapsanými) a tyto vzorce v nevhodném nebo neharmonickém prostředí pokroutilo (maminka a tatínek jim celé jejich dětství a dospívání dávají svým chováním příklad a formují jejich budoucí vztahy). A protože v každém druhém manželství, partnerství chybí buď tatínek nebo maminka (rodiny jsou rozdělené, je v rodinném systému chaos, v té lepší verzi spolu alespoň komunikují), je těžké následující generaci předat „mustr“ na to, jak vypadá zdravý vztah, jak žít přirozeně ve vztahu.

Další složkou je rodové zatížení, které je také již vepsané a lze ho vidět – přečíst a má na kvalitu partnerství vliv. Pokud někdo má vzorce, kde se v rodině rozvádělo, byla nevěra, opouštělo se a byly další problémy, jeho vztahy se velmi často opakují v této linii. Jen málo kdo z toho umí vystoupit dříve než po 40 roce a spíše až po 50 roce. Proto je mnoho rozvodů, rozchodů, nevěr a vztahových potíží. Pokud člověk radí ve vztazích, je třeba vidět z čeho vztahy vychází a dívat se přesně do genomu. Ve své profesi jsem prošla s lidmi i páry mnoho a mnoho emočních terapií, podívala jsem se do lidských osudů už od raného dětství, mnoho výkladu jejich genomu a mohu ze zkušenosti říci, že toto téma je velkým oříškem a pokud nechceme, aby se neustále opakovalo ukončování vztahů, rozvody, rozchody, nevěry, opouštění dětí, některým z rodičů v raném věku a z toho se vyvíjela především další generace dětí, které vtahy neudrží, které se dívají jiným filtrem na partnerství, na rodinu, na to jak má fungovat muž a žena – zkresleným, pokrouceným, nemocným, na život, na nevěru, na schopnost či neschopnost přijímat jinakost partnera a nechtít ho předělávat. Jejich rodiče svými postoji jim nedali základ pro pevné a zdravé vztahy. Cesta ven vede skrze nahlédnutí, pravdivé a otevřené sami na sebe. Porozumět tomu, proč mé vztahy nefungují, kde je kořen potíží a jak správně nahlédnout a uvolnit to, co mi brání, aby člověk přitahoval do života správného partnera, se kterým vytvoří rodinu a své děti nevystaví další zátěži, která bude neschopnost založit zdravý vztah a vytvořit rodinu, ze které vyrůstá zdravá generace, která ve vztazích funguje přirozeně a harmonicky a nemá potřebu nevěry (protože každá nevěra je především nedůvěra v život, v sám sebe a strach z opuštění, samoty, pokroucená sexualita).
Dejte sami sobě šanci, porozumět, co je ve Vás zapsané a že vztahy mohou fungovat i přes určité „utrpení“, které je neodvratitelné v určité míře u každého – zapsané v genech (a záleží na člověku, jak jim prochází, s lehkostí či s těžkostí) a že udrží-li harmonické vztahy rodiče, dají svým dětem to nejcennější do života.